Biotechnologie představují jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí současné vědy. Jejich nasazení je již v tuto chvíli obrovské a celkový dopad možností využití ještě zdaleka neznáme.

Tyto technologie jsou však současně velmi náročné na moderní a nákladné přístrojové vybavení, které si mohou dovolit v omezené míře jen specializovaná výzkumná a laboratorní centra v komerční sféře. Specializované přístroje jsou pak dostupné jen na několika místech v ČR nebo pouze v zahraničí. Prohlubuje se tak propast mezi výukou na VŠ (zejména v mgr. a doktorandském stupni) a reálnými potřebami praxe. Absolventi přicházejí do praxe bez aplikovatelné znalosti přístrojového vybavení, nutného pro rutinní i výzkumnou práci. Cílem projektu je umožnění propojení laboratoří komerční sféry.

Realizací navržených KA se budou moci studenti a pracovníci VaV seznámit s moderním nákladným přístrojovým jednak virtuálně, ale rovněž prostřednictvím exkurzí a stáží.